LEGALITEITEN

Copyright :

Het logo is door Albecor ontworpen. Al de andere afbeeldingen en tekst zijn eigendom van Albecor bvba en mogen onder geen beding opgeslagen, gecopieerd, verhandeld, beleend of verkocht worden onder enige vorm ook, zonder de daarvoor schriftelijke toelating van de eigenaar. De enige uitzondering hierop gelden de bepalingen vastgelegd in de Berne Convention.
Dit overeenkomstig het copyright recht in de Verenigde Staten, de Europese Unie en de internationale verdragen. Elke overtreding van dit recht kan rechterlijk vervolgd worden.
© 2009-2019, Albecor bvba

Privacy :

Alle gecollecteerde data, ons toegestuurd per online formulier of per e-mail, zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden en zullen nooit overhandigd of medegedeeld worden aan enige derde partij. Van zodra de e-mail afgehandeld is zal deze onmiddellijk verwijderd worden en nooit in enige database of op andere verzamelwijze gestockeerd worden. Wij hebben er een persoonlijke doelstelling van gemaakt dat al de informatie op deze site altijd veilig voor alle leeftijden is.